Tag: 1994/1995

20 Agosto 2012

Juventus-Sampdoria 1994/1995

Juventus-Sampdoria 1994/1995 Tifosi Blucerchiati a Torino con la juventus: Zoom coreografia nel settore ospiti a Torino con la juventus: Zoom coreografia nel settore ospiti a Torino con la juventus: Tifosi Blucerchiati a Torino con la juventus: